Брой 48, 8 декември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Студентска Култура

Новобогаташите - втора сбирка на Литературен клуб Развитие
Последната за века Киномания, Геновева Димитрова
Дискурсната етика на Хабермас, Ивайло Знеполски
Александър Йосифов за ползата от юбилея, Боянка Арнаудова

In memoriam
Доц. д-р Величко Тодоров