Брой 47, 1 декември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Богдан Богданов на 60, Виолета Герджикова
Щурец в ухото и отхвърлянето на пътя, Красимир Крумов
Николай Генчев - приключението българска история, Румен Даскалов
Българската връзка или 8 март в Ню Йорк, Мария Василева
Джорджо Ди Дженова за втория футуризъм, Диана Попова
Елизабет Рудинеско за психоанализата, Марин Бодаков

Мераб Мамардашвили, говорещият философ

In memoriam
Николай Генчев