Брой 45, 17 ноември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Разривът във филхармонията, Румяна Апостолова
Българската литература на 90-те, Марин Бодаков
За книгата Журналисти на прицел, Христо Буцев
И Херман Нитч се страхува от смъртта, Кирил Прашков
Азиатското кино 2000, Божидар Манов
Мухтар Шаханов за наказващата памет, Кръстина Арбова
Театър в града на куклите, Калина Стефанова