Брой 44, 10 ноември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Посткомунистически употреби на паметта, Ивайло Знеполски
За и из книгата Привилегировани гледни точки
Книгата в омагьосан кръг, Иван Попов
Българското читалище - накъде?, Любен Русков
Демокрацията е дискусия, Разговор с Еразим Кохак
Разговор с Кшиштоф Зануси, Божидар Манов
Втората книга на Ружа Лазарова, Цена Милева

In memoriam
Д-р Петър Дертлиев
Вероника Благова
Стивън Рънсиман