Брой 43, 3 ноември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Лешоядската акция
Побити камъни на българската духовност

Филмът Мера според мера, Красимир Крумов
Пътешествията на Недко Солаков, Диана Попова
Ирационалното като социална надежда, Владимир Трендафилов
Травма ли е емиграцията?, Елица Дюлгерова
Разговор с Пламен Хиджов, Боянка Арнаудова
Колко капитализъм е добър за човека?, Волфганг Ухатиус