Брой 42, 27 октомври 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)


ТБА на 50

Фестивалът Златна роза, Ингеборг Братоева
Конференция Наследството Вазов, Амелия Личева
Английските галерии, Весела Христова-Радоева
Ученият и социалната критика, Андрей Бунджулов

Гочев взриви Грац с Буре барут