Брой 41, 20 октомври 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Фестивалът Златна ракла, Христо Буцев
Паметникът на Света Ignorantia, Георги
Конкурсът за трети телевизионен оператор, Ирина Илиева
Валентина Бояджиева за преводачите в България, Марин Бодаков

Бретьорска Култура