Брой 40, 13 октомври 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Полска Култура

Третият симпозиум в Илинденци, Диана Попова
Генчо Гайтанджиев за музиката в училище, Елена Драгостинова
Православната поезия, Калин Михайлов
Изкуството на Зигмар Полке, Биче Куригер

In memoriam
Валери Попова
Светозар Русинов