Брой 39, 6 октомври 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)


Обратната страна на олимпийския медал , Георги
Дюкян Меломан - различният магазин, Кирил Златков
Паралели между Иберия и Балканите, Вера Мутафчиева
Сцена на кръстопът' 2000, Пенка Калинкова

Националният исторически музей

In memoriam
Димитър Бойков
Стефан Марков