Брой 38, 29 септември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)

Балкански сюжети, Жерминал Чивиков

150 думи за Вазов, Александър Кьосев

И още 150 думи за Вазов на читателя ни Константин К. Чипев

Валерия Фол за находките в Перперек, Христо Буцев
За книгата Дечко Узунов. Памет и забрава, Диана Попова
Нева Кръстева за Бах, Лили Крачева
Академична лекция, Ричард Рорти
Четенето: гласове на желанието, Амелия Личева
За Ана Мария Навалес, Силвия Чолева

In memoriam
Станислав Стратиев