Брой 37, 22 септември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов,  Михаил Неделчев

Тодор Кръстев за маршрутите на наследството, Христо Буцев
Мотиви от роженския пейзаж, Мария Василева
Предизвикателствата на Венеция 2000, Соня Александрова
По пътя - блус в Чикаго, Кристин Димитрова

Етномузикална Култура