Брой 36, 15 септември 2000 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Амелия Личева

Фестивалът Любовта е лудост - Варна, Геновева Димитрова
Фестивалът Август в изкуството - Варна, Диана Попова
Фестивалът Аполония, Марин Бодаков
София - антитези, Павел Попов
Божията премъдрост и невежеството, Георги
Галин Тиханов за литературата днес, Марин Бодаков

Минчо Минчев на 50