Брой 35, 8 септември 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Милена Кирова

Кръглите маси за култура в Рожен

Пак по проектозакона за музеите, Борис Данаилов
Медиите срещу историята, Георги Лозанов
За Време и съвременници на Кирил Христов, Амелия Личева
Мила Искренова за танцовия театър, Марин Бодаков и Никола Вандов
За изложбата Новата фотография, Юлия Минева-Милчева