Брой 33, 25 август 2000 г.

Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Боян Манчев

Нов поглед към Следователят и гората, Красимир Крумов
Яра Бубнова за първата кураторска школа в България, Диана Попова
Писмо върху евреите от 1864, Вера Бонева
Какво е искал да каже авторът?, Васил Видински
Нова ера в Бахознанието, Здравка Андреева
Фестивалът Франкофоли, Людмил Фотев

Откритията в Старосел

In memoriam
Йордан Рупчев