Брой 32, 18 август 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Симеон Янев

За книгата на Любомир Левчев, Гергана Куцева
Българският театър - концепция, Златко Гулеков
Михаил Мелтев за Съюза на филмовите дейци, Геновева Димитрова
Автентичен прочит на Омар Хайам, Найден Вълчев
Филмът Марлене в Германия, Жанина Драгостинова
Уроците на Холокоста, Йехуда Елкана
Интелигентността на виждането, Рудолф Арнхайм


In memoriam
Владимир Смирнов
Момчил Чалъков
Алек Гинес