Брой 31, 11 август 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Румен Леонидов

XIX варненски балетен конкурс, Мария Русанова
Отново месец на културата в Пловдив, Диана Попова
Филми и случки в Москва, Геновева Димитрова
Четенето на Пруст, Джоузеф Хилис Милър
Виктор Пелевин - хакер на човешките души, Иван Попов
Спасяването на евреите в Дания, Антони Георгиев


In memoriam
Хартмут Хербот