Брой 30, 4 август 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)

150 думи за Вазов, Владимир Трендафилов

Книгата Медии и митове, Калина Мичева
Боян Добрев за Мултимедия в ХА, Диана Попова
Аурата на града, Даниела Ходрова
Матиас Лангхоф за днешния театър, Герхард Йодер

Молдовска Култура