Брой 29, 28 юли 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)

50 думи за Вазов,
Биляна Курташева
Галин Тиханов

Митът за спасението на българските евреи, Еми Барух
Класовата борба против интелектуалците, Митко Новков
За българщината и американщината, Кристин Димитрова
Писателят Атанас Славов на 70, Аспарух Панов
Композиторът Божидар Петков на 60
250 години от смъртта на Бах, Димитър Христов
Фестивалът Карлови Вари' 2000, Божидар Манов