Изборът на "Култура"


арх. Бойко Кадинов
Десет архитектурни заповеди

Издание на Архитектурна агенция Братя Кадинови
София, 2000
Цена 15 лева


Исаак Башевис Сингер
Робът
От английски Иглика Василева

Издателство Шалом
София, 2000