Брой 28, 21 юли 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Искра Панова

Естерхази за унгарската литература, Марин Бодаков
Фестивалът Музика нова, Наталия Илиева
Бургаският художник Кирил Симеонов, Митко Новков
Култура, пазар, глобализация, Любомир Халачев
Еврoпейският козел отпущения, Раймонд Детре
Цветан Тодоров за литературата, Мишел Крепю


In memoriam
Тихомир Тихов