Брой 27, 14 юли 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)


Конференция за българското кино, Ирина Илиева
Станислав Памукчиев за младежката изложба, Диана Попова
Конкурсът Борис Христов, Румяна Апостолова

Иржи Динстбир за Сърбия и Косово, Жерминал Чивиков
Сърбия - една година след бомбардировките, Антонина Желязкова