Брой 26, 7 юли 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

Британски филмов фестивал, Геновева Димитрова
Музикално триенале в Кьолн, Мария Костакева
Театрален фестивал Ерата на Водолея, Кремена Димитрова
Познай себе си на Стефан Гечев

Полска Култура


In memoriam
Виторио Гасман
Милош Войта