Брой 25, 30 юни 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)

150 думи за Вазов, Валери Стефанов

Юбилейно слово за Иван Вазов, Йордан Радичков
Лиляна Попова за БНТ, Геновева Димитрова
Нова библия за планетата, Пиер Бордийо и Лоик Вакан
Равносметките на Йосиф Сърчаджиев, Ивелина Петкова
Вайсенберг - Владигеров, Евгени Павлов
Фестивал на анимационния филм, Боряна Матеева
Дъщерите на Мария от Фредриксон, Силвия Чолева

In memoriam
Антон Горчев