Брой 24, 23 юни 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Благовест Златанов

Медиен фестивал в Албена

Глобализация и геокултура, Огнян Минчев
Конференция за Св. София, Ирина Илиева
Европейските копродукции, Геновева Димитрова
Градоустройствен план на София, Павел Попов
Конгрес, несмущаван от медиите, Любен Русков