Брой 23, 16 юни 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Масонска Култура


Думи с/у думи, Амелия Личева/Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)

150 думи за Вазов, Ани Илков

Колатералност и Амнести Интернешънъл, Жерминал Чивиков
По проектозакона за музеите
Разговор по театралната реформа, Никола Вандов
Проф. Боряна Христова за Народната библиотека, Марин Бодаков
Христо Живков за Ермано Олми, Геновева Димитрова


In memoriam
проф. Милчо Лалков