Брой 22, 9 юни 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)

150 думи за Вазов, Силвия Чолева


Българският дебат на Култура
Да създадем Борса на елити

Фестивал на студентското кино, Геновева Димитрова
За наградната пластика, Борис Данаилов
Марин Големинов - какъвто беше, Боянка Арнаудова
Юбилеен фестивал в Торун, Виолета Дечева

Академично слово, Валери Стефанов
Информационната култура, Милена Цветкова
Езикът на любовта, Павел Николов
За църковния език, Никола Антонов

In memoriam
Невена Коканова