Изер Култура

Международната конференция в чест на проф. Волфганг Изер се проведе в София между 26 и 28 февруари тази година. Тя беше организирана от Департамент Нова българистика на Нов български университет и се състоя благодарение на Фондация Отворено общество, Комисия Фулбрайт и Института за изследване на глобализацията, Джорджия, САЩ. Форумът продължи и доразви темите, обсъждани на Международното училище по хуманитарна теория в Сантяго де Компостела, Испания, и активизира, преразгледа и преобразува интелектуалните стимули на Школата в Констанц, Германия. Конференцията в чест на Волфганг Изер е смятана за едно от големите събития в българската хуманитаристика през последните години. Рецептивната теория: поглед назад - академичната лекция на проф. д-р Волфганг Изер, произнесена при удостояването на големия учен с почетната титла доктор хонорис кауза на Нов български университет - вече беше отпечатана в Култура (бр.9 от 10 март 2000 г.). Предстои публикуването и на произнесения от Джоузеф Хилис Милър текст Четенето на "Рашел, за мен отредена" на Пруст: интерпретиране на самата другост.

Волфганг Изер и Богдан Богданов

Епохата на Интернет,
Огнян Ковачев

Старомодният читател в Интернет,
Михаил Неделчев

Платон и Интернет,
Боян Манчев

Интернет: срещу подписа,
Биляна Курташева