Брой 21, 2 юни 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Емил Андреев

Баталията Пампорово, Евгения Иванова
Театрални празници в Благоевград, Никола Вандов
Кан 2000, Деница Банчева

Изер Култура