Брой 20, 26 май 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)


Отгласи от Българския Великден, Боян Знеполски
Грехът Сфумато, Аве Иванова
На кино край Босфора, Божидар Манов
Театрална реформа по немски, Жанина Драгостинова

Международна конференция
Музика и мултимедия


In memoriam
проф. Сашо Стоянов