Брой 19, 19 май 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

150 думи за Вазов, Емилия Дворянова

"Колатералните щети" на войната за западната политическа култура, Жерминал Чивиков

За храма и фарисейството, Георги

"Европейският концерт" днес, Андрей Пантев
Quo Vadis, Europa?, Алексей Пампоров
Не-легитимността на университетите?, Александър Кьосев
Уилям Макбрайт за образованието, Александър Гънгов
Михаел Науман за културната политика, Жанина Драгостинова
Димитровградска битка, Марин Бодаков
Новите оперни сензации, Магдалена Манолова

In memoriam - Пройко Пройков