Брой 18, 12 май 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)


150 думи за Вазов, Бойко Ламбовски

Арт колаж в Пловдив, Борис Костадинов
Между идеите и идеологията, Наталия Христова
Димитър Станчов - класическият дипломат, Лиляна Владева
Постмодерният роман в България, Митко Новков
Пред Интерарх 2000, Иван Никифоров
Разговор с Иван Станев, Никола Вандов
Концертно изпълнение на Саломе, Екатерина Дочева