Брой 17, 5 май 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

По Българския Великден, Антони Георгиев

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)

150 думи за Вазов, Георги Данаилов

Книгата Медии и преход
Опит върху Виктор Франкъл

Нови бягства от свободата, Михаил Неделчев
За Черната книга на комунизма, Ивайло Знеполски
Християнството е опит, Ирина Илиева
Българската музика без нихилизъм, Наталия Илиева
Театралната критика в Канада, Калина Стефанова
Боромини и Рим