Брой 16, 28 април 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Скандалът в страната
Отвара от отвращения, Христо Буцев
Тъга пред Великден, Андрей Иванов
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)

Българският дебат на Култура
Театърът Български Великден, Митко Новков
По повод българския дебат, Нева Мичева-Берарди

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Юлий Стоянов на 70

Никола Георгиев за Иван Вазов

Да върнем политиката на Балканите, Разговор с Вили Вимер
Фестивалът Червени Песни, Розмари Стателова