Брой 15, 21 април 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


150 думи за Вазов, Георги Господинов


Валери Петров на 80, Стефан Продев
На какъв език се моли българинът?, Никола Антонов
Сатанински строфи на български, Зорница Димова
По проектозакона за музеите, Албер Бенбасат
Фестивалът ppIANISSIMO '2000, Лъчезар Каранлъков
Призив към папата, Амос Оз
Ал Пачино на 60, Александър Грозев