Брой 14, 14 април 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Кръв капе от Канала...
Мюзик & Филм фест Култура
Дебатът за Пантеона


150 думи за Вазов, Албена Хранова

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Българският Великден , Георги