Брой 13, 7 април 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Българският дебат на Култура
Увaжaeмa рeдaкция,

150 думи за Вазов, Мирела Иванова

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Сталкерството като социологически проблем, Андрей Райчев
Медии и преход, Димитър Найденов
Изложбите към Мартенски музикални дни, Ирина Дакова
Посткомунистическият град, Иван Евтимов
Разговори с ФСБ, Цветославия Бахариева
Две книги на Кончаловски, Геновева Димитрова
Дознание против семитите, Деян Кюранов