Брой 12, 31 март 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Еврейска Култура

150 думи за Вазов, Милена Цанева

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)


Виталността на провинцията, Разговор с Николай Панайотов
Нов университет за един нов свят, Сър Джон Даниел
Швейцарско кино'99, Ирина Канушева
Книги и поуки II, Невена Стефанова


In memoriam
Азаря Поликаров
Здравко Петров