Брой 11, 24 март 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Театрална Култура


Българският дебат на Култура
Драги приятели,
Първият отзовал се

150 думи за Вазов, Константин Илиев

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Филми,без които не можем, Аве Иванова (филми)


Фиаското на НАТО в Косово, Разговор с Роб де Вайк
След стената - българският случай, Разговор с Яра Бубнова

Културната ни политика
Култура по време на апатия, Разговор с Ивайло Знеполски

Номинациите за Деня на театъра