Брой 10, 17 март 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
... без които можем, Аве Иванова (театър)


20-ти век. Опит за равносметка, Ирина Илиева
За реформата - година по-късно, Боряна Мангова
Спектакълът Атараксия, Десислава Гаврилова
Анжело Красини за Творческия фонд на СБХ, Диана Попова

Вайда Култура