Брой 9, 10 март 2000 г.

Българският дебат на Култура

Феминистка Култура
Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Дебатът за културната ни политика
Кой провали театралната реформа?, Александър Жеков

Гласът, който пее, Стефан Продев
Ротердам 2000, Мила Войникова
Рецептивната теория: поглед назад, Волфганг Изер
Наградите Грами

In memoriam
Желчо Мандаджиев