Брой 8, 3 март 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Хайдер и културата
Думи от/за Симеон Пиронков, Наталия Илиева
Бенчо Обрешков - българският европеец, Мария Василева
Берлинале'2000, Гергана Фъркова
Няма история без всекидневие, Разговор с Вера Мутафчиева
Наивността на българския кинопреход
След декласацията, Антоний Тодоров


In memoriam
Тончо Жечев


Конкурс за карикатури