Министерска Култура

Министерство ли?

Едно нужно признание,
Явор Гърдев

17.02.00, в реално време,
Георги Тенев