Изборът на "Култура"


Михаил Неделчев
Писатели-преображенци
и техни спътници

Биографически разкази

Дружество Гражданин
Клуб Отворено общество - Бургас
1999
Цена 5 лева