Културен коктейл

Факти, факти, факти

Разговор с Дейвид Линч
Жерар Мортие напуска Залцбург
Писмо-обвинение на сръбски журналисти
Новков чете Фуко, Марин Бодаков
Изложба на Захари Каменов, Ивомила Иванова
Спектакъл на Пловдивския театър, Пенка Калинкова
Нов цикъл реквиеми, Янина Богданова
Постановка в театър Галерия, Татяна Пантилеева
Нов документален филм, Марин Бодаков
Национална награда Христо Г. Данов
Конференция в чест на проф. Волфганг Изер
Програма Памет за Петър Увалиев
Конкурс на Центъра за изкуства Сорос
Конкурс на Сдружението на българските писатели