Брой 7, 25 февруари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева/Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
На един дъх, Йордан Рупчев (джаз)


Книжарницата е мястото, Марин Бодаков
Как в Америка се снима студентски филм, Мила Войникова
Читалня в кръчмата, Цветан Ракьовски
Театърът, който живеем, Георги Каприев
След Хайдер: между принципи и Европи, Разговор с Калин Янакиев

Министерска Култура

In memoriam
Марин Големинов