Брой 6, 18 февруари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Случаят Хайдер откъм нас, Андрей Иванов
Арт Анкета'99
Съюзът и филмовата криза, Павел Васев
МИДЕМ 2000, Десислава Минчева
Жени в банята, Яра Бубнова
Анатомия на един убиец, Чарлз Симич
Хаос, Гор Видал