Брой 5, 11 февруари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Европейски миражи, Румяна Апостолова
Идеалите на Шмиргела, Весела Христова-Радоева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Избледняващи различности, Геновева Димитрова
250 години МАРХИ, Росица Никифорова
Културни събития Ваймар'99, Екатерина Дочева
Религиозното в американската демокрация, Бернд Остендорф


In memoriam
Отец Драгомир от Бистрица
Тодор Попов