Брой 4, 4 февруари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)


Книги и поуки, Невена Стефанова
Сохо - традицията, Диана Попова
Боен Клуб - разговор с Дейвид Финчър
Изпълнителите за Боен клуб
Лутаници из музикалния клуб, Цветославия Бахариева

Албанските общности шест месеца по-късно, Антонина Желязкова
Белград днес, Разговор със Златко Пакович
Кой ти знаеше нещо за Балканите?, Мило Анщад

In memoriam
Стефан Кожухаров
Симеон Пиронков
Стоян Стоев
Емил Джамджиев