Брой 3, 28 януари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Кришна във вселенската си форма - Бог или Княз на мрака, Георги
Друго мнение за Стъклени топчета, Божидар Манов
Изложба на Андрей Николов в НХГ, Д-р Николай Бошев
Разговор със Салман Рушди
Словесни поведения: сказ и поток на съзнанието, Проф. д-р Енчо Мутафов

Техностолици
Париж, будуващия, Людмил Фотев
Голямата София, Александър Жайон