Брой 2, 21 януари 2000 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл
Руска Култура

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова> (радио)
Изкуство на борда, Мария Василева (пластично изкуство)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Разговор с Атанас Киряков, Геновева Димитрова
Новото поколение в берлинския театър, Герхард Йордер
Космополитизмът, Иван Билярски
Артпрограми в Ню Йорк,Диана Попова